ข่าวสารจากสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย

IPIN

สำหรับนักกีฬาเทนนิสที่มีอายุ 11-14 ปี และต้องการเข้าร่วมการแข่งขันรายการของ ATF Under 14 จะต้องทำการลงทะเบียน IPIN เพื่อใช้ในการเข้าสมัครแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ATF News